کمپرسور باد پیستونی 150 لیتری مونتاژ شرکت کارا هوای پارس عنوان محصول: کمپرسور باد 150 لیتری مدل: ah – 15 عنوان تجاری : کارا هوای پارس حجم مخزن: