شن کش ساخت شرکت کابین استیل کد طول عرض ضخامت ٧٠١/٧٠٢ S ٤٢ و ٣٢ سانتیمتر ٩ سانتیمتر ٤ میلیمتر توضيحات : این محصول از ورق ۴ میلی