میزکار استیل طرح مکانیکی با دو طبقه وسط ساخت گروه ایران کیچن این میز کار طرح مکانیکی که از استیل ۴۳۰ می باشد که مناسب برای واحدهای آماده