برچسب: مکانیکی

کمپرسورهــــــــای اسکرو – سری HSS-D (همراه مخزن) گروه صنعتی هواسازان صبا

تامين افزايش راندمان توليد هوا جهت ظرفيتهای بالای كمپرسور افزايش زيبایی و سهولت در دسترسی به قطعات كمپرسور بواسطه طراحی چيدمان اين سری كمپرسورها افزايش صرفه انرژی با
بیشتر بخوانید