مخـــازن سپتیک ساخت گروه کارخانجات طوس فدک o      سپتیک تانک (Septic Tank) یکی از ساده ترین و ارزان ترین روشهای طبیعی تصفیه فاضلاب می باشد که تصفیه مکانیکی (ته نشینی فاضلاب