لیفتراک 7 تن دیزل ساخت شرکت سپاهان لیفتر سیستم انتقال قدرت: هیدرودینامیک، اتوماتیک، پاورشیفت و سه سرعته موتور: چهار زمانه آب خنک مدل IVECO/F4GE9454C لیفتراک 7تن دیزل با