لیفتراک 5 تن گازسوز ساخت شرکت سپاهان لیفتر سیستم انتقال قدرت: هیدرودینامیک، اتوماتیک، پاورشیفت و دو سرعته موتور: چهار زمانه آب خنک مدل General Motors GMV6.4.3 سیستم سوخت