لیفتراک 5 تن دیزل ساخت شرکت سپاهان لیفتر سیستم انتقال قدرت: هیدرودینامیک، اتوماتیک، پاورشیفت و دوسرعته موتور: چهار زمانه آب خنک مدل Kubuta V3800T لیفتراک 5تن دیزل با