لول سوئیچ – دیسپلیسر سری D700  شرکت مهندسی صنایع کنترلی حساس عملکرد دستگاه براساس حرکت عمودی کپسول متحرک درون آن می باشد. معرفی لول سوییچ مدل D700 یکی