سمپاش کششی قرقره شیلنگی ساخت گروه کارخانجات طوس فدک کاربرد و مزایا o       مناسب برای سمپاشی انواع سموم شیمیایی و اسپری کردن محلول های تقویتی در باغات میوه و