فیدرمیکسر عمودی ساخت شرکت تاکا معرفی فیدرمیکسر عمودی دارای ظرفیت های مختلف از 7.5 متر مکعب تا 16.5 مترمکعب قابلیت افزایش ظرفیت در هر یک از مدل ها