سمپاش مزرعه با بوم 16 متری ساخت شرکت فلزکار همدان شماره فنی: STR16-800 مشخصات سمپاش : –    حداکثر شیب در مزرعه  ۸  درجه –    سرعت سمپاش در حال