دستگاه بسته بندی بی بی چک ساخت شرکت ماشین سازی مسائلی دستگاه بسته بندی بی بی چک به صورت چهار طرف دوخت می باشد. نحوه عملکرد بسته بندی