دستگاه بسته بندی بستنی اسکار200 شرکت پیروز پایور سپاهان *سلفون های مورد کاربرد در این دستگاه بسته بندی پیلوپک بدون چاپ و چاپ رگباری می باشند *تنظیم طول