خاک ورز حفاظتی ورزا ساخت شرکت تاکا معرفی خاک ورز حفاظتی ورزا خاک­­ورز حفاظتی ورزا را از این جهت می­توان یک خاک­ورز حفاظتی محسوب نمود که جهت خاک‌ورزی اولیه در زمین­های