جت هیتر و بخاری موشکی ساخت گروه صنعتی اسکندری نسل جدید بخاری های موشکی ساخت گروه صنعتی اسکندری تماما از آلیاژ  نیکل-کرم بوده و از محصولات اروپایی نمونه