بیلر ساخت گروه کارخانجات طوس فدک بیلر (بسته بند) ماشینی به منظور برداشت، پرس و بسته بندی کاه و علوفه می باشد. شرکت طوس فدک با همت و تلاش