دستگاه های برش و خم کن میلگرد (برقی) گروه صنعتی آتا صنعت این نوع دستگاه ها با تولید نیرو توسط موتور کار را به مراتب برای اپراتور دستگاه