آبگیر لوله ای DMG 2500 A ساخت گروه تولیدی دلتا ماشین یزد دستگاه آبگير لوله اي فرش و قالي اختراعي بود كه درسال 77 توسط دلتا ماشين يزد