مارس 9, 2021

آریا صنعت افزار گستر (آصاگ)

مشاوره و تامین تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

1 دقیقه زمان مطالعه

نام شرکت :الکترو سازه داموننام شرکت به لاتین :ElectroSazeDAMONشناسه ملی :10240119856نام مدیرعامل :مصطفی محمدنژادشماره ثبت : 9437 تاریخ ثبت :...

1 دقیقه زمان مطالعه

نام شرکت :مهندسی پزشکی فنون طب رستاکنام شرکت به لاتین :مهندسی پزشکی فنون طب رستاکشناسه ملی :10320766130نام مدیرعامل :حسن پرسهمحل...