صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

تجهیزات آموزشی

تجهیزات آموزشی

1 دقیقه زمان مطالعه

استند های آموزشی موتور انژکتوری ساخت شرکت موتور آزمای ثمین مدل PEP2000 مشخصات محصول: موتور کامل خودرو انژکتوری   قابلیت های محصول:...

1 دقیقه زمان مطالعه

تابلوی آموزشی شبیه ساز سیستم انژکتوری ساخت شرکت مهندسی موتور آزمای ثمین مدل PBP2001 مشخصات محصول: شبیه سازی موتور انژکتوری...