شرکت ایمن شتاب روز

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

ایمنی و آتش نشانی

تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و ملزومات ایمنی

1 دقیقه زمان مطالعه

توپ آتش‌نشانی آکس یک وسیله بسیار کاربردی و ساده است که به کمک آن می‌توان به‌راحتی جلوی وقوع حریق را گرفت...