دسته: تجهیزات گلخانه

تجهیزات گلخانه

0

هواکش گلخانه و فن مرغداری 100در 100 سانتی متری ساخت گروه صنعتی اسکندری

هواکش گلخانه و فن مرغداری 100در 100 سانتی متری ساخت گروه صنعتی اسکندری فن تخلیه و هواکش صنعتی 100در 100 سانتی متری از دیگر فن های ساخت اندیشه سبز می باشد. این نوع فن...

0

فن سیرکوله برای استفاده در گلخانه و مرغداری ساخت گروه صنعتی اسکندری

فن سیرکوله برای استفاده در گلخانه و مرغداری ساخت گروه صنعتی اسکندری در گلخانه و مرغداری های با متراژ زیاد برای انتقال گرما و یا سرما یا انتقال اکسیژن و دی اکسیدکربن از جت...

0

کوره هوای گرم و هیتر گرماساز پی اف 220.000 کیلوکالری ساخت گروه صنعتی اسکندری

کوره هوای گرم و هیتر گرماساز پی اف 220.000 کیلوکالری ساخت گروه صنعتی اسکندری بخاری پی اف 220.000 کیلوکالری یکی از بهترین گرماسازها برای تامین گرمای مورد نیاز در سالن های پرورش طیور و...

گرماساز و هیتر New PF320.000 کیلوکالری ساخت گروه صنعتی اسکندری 3

گرماساز و هیتر New PF320.000 کیلوکالری ساخت گروه صنعتی اسکندری

گرماساز و هیتر New PF320.000 کیلوکالری ساخت گروه صنعتی اسکندری بخاری حرارتی و گرماساز صنعتی نیو پی اف همانند سایر تولیدات نیو پی اف از استاندارد بین المللی بی اس 5991 پی روی کرده...