شرکت ایمن شتاب روز

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

الیاس خزائی

1 دقیقه زمان مطالعه

از جنس خالص PVC تولید شده و دارای مقاومت بسیار مطلوب در مقابل تماس با کلیه مواد شیمیایی خورنده و...