پیشنهادی ویژه جهت صنعتگران ایران

یک جلسه ارزیابی رایگان در یکی از موارد زیر:

  • ارزیابی کارایی نظام آراستگی (5S و 6S) در سازمان

  • سیستمهای اعلام و اطفاء حریق و آتش نشانی

  • مدیریت مصارف انرژی

  • ارائه چشم انداز شرکت بعد از پیاده سازی نظام آراستگی 

  • ارائه چشم انداز شرکت بعد از پیاده سازی ساختار نگهداری و تعمیرات 

  • ارزیابی عملکرد واحد مدیریت نگهداری و تعمیرات (PM & TPM

  • یک جلسه آموزش نظام آراستگی محیط جهت پرسنل سازمان 

 

جهت هماهنگی و رزرو بازدید و مشاوره با ما تماس بگیرید

09212797149