صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

تانک آب خودرو

تانک آب خودرو 50 لیتری

با دیاق و بدون دیاق

دارای مخزن مایع دستشویی و شیر آب برنجی

ساخت ایران-گروه صنعتی ماموت