صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

یک پیشنهاد مشاوره عالی جهت بهبود وضعیت آماده است

یک جلسه ارزیابی رایگان😍


ارزیابی کارایی نظام آراستگی (5S و 6S) در سازمان

سیستمهای اعلام و اطفاء حریق و آتش نشانی

مدیریت مصارف انرژی

ارائه چشم انداز شرکت بعد از پیاده سازی نظام آراستگی

ارائه چشم انداز شرکت بعد از پیاده سازی ساختار نگهداری و تعمیرات

ارزیابی عملکرد واحد مدیریت نگهداری و تعمیرات (PM & TPM

یک جلسه آموزش نظام آراستگی محیط جهت پرسنل سازمان

جهت هماهنگی و رزرو بازدید و مشاوره در سال 1400 با ما تماس بگیرید

09212797149   09122236755

بررسی وضعیت سطح سلامت تجهیزات

وقتی تجهیزی بدون دانش کافی از وضعیت سطح سلامت به حال خود رها گردد و از چرخه تولید حذف و به حال خود رها گردد علاوه بر ایجاد هزینه انبارش ، متاثر از حضور آن فضای نازیبا بوجود خواهد آمد و پس از گذشت مدتی با توجه به ذات فراموشکاری انسان و تغییر پرسنل ، راه اندازی آن شما را با چالش مواجه خواهد ساخت. ما معتقدیم با نگاه موجود زنده باید به تجهیزات نگاه کرد آنها را نوازش( نظافت و نگهداری ) و برایشان برنامه ریزی کرد ( pm ) قبل از آنکه آنها نیاز به جراحی ( اورهال ) داشته باشند و تا زمان مرگ آنها ( ضایعات ).ما هستیم تا یک برنامه فوق العاده با توجه به سطح سلامت تجهیزات موجود برای مجموعه شما ایجاد کنیم. تخصص کارشناسان صنعت افزار فراتر از آن چیزی میباشد که ..

آموزش پرسنل اداری و مدیران کارگاه

آیا میدانید هر جایگاهی در سازمان به یک مدل آموزش نیاز دارد؟

آیا میدانید زبان و نیاز یک کارگر زحمت کش واحد آهنگری بسیار متفاوت از یک کارشناس کنترل کیفیت است؟

کارشناسان صنعت افزار به اصطلاح مدیرانی هستند که از کف کارگاه ظهور پیدا نموده اند و به همین علت تیم ما در مقایسه با رقبا (که تنها قادر به ایجاد ساختار آکادمی هستند نه رفع مساله ) ، در مجموعه های کارگاهی بسیار موفق تر ظاهر شده است. ما با طبقه بندی سطوح پرسنل آموزشهای جداگانه در جهت رسیدن به هدف ایجاد میکنیم به نحوی که مدل و موضوعات آموزش شرکت Aمتفاوت از شرکت B می باشد

تجهیزات استراتژیک

برای شما حتما مهم خواهد بود تا بدانید تجهیزات استراتژیک شما کدامیک هستند و چطور از ریسک خرابی و یا خاموشی آنها بکاهیم ، نگهداری آنها را چگونه انجام بدهیم و ..

بررسی نقاط نا ایمن و آسیب رسان به محیط زیست

کلیه این موضوعات حین هر کدام از پروژه ها اعم از نظام آراستگی و تعمیرات و نگهداری بررسی و گزارش خواهد شد

ایجاد جلسه هماندیشی و ارائه نتایج به کارشناسان

قبل از اعلام نتایج ما در کمال صداقت موضوعات مرتبط را با اعضاء تیمهای مرتبط بازگو و در قالب جلسه هم اندیشی بسیار جذاب آنها را به بحث و چالش میکشانیم.. این ترفند در بیش از 100 جلسه در سازمانهای مختلف توسط گروه صنعت افزار اجرا و در نتیجه آن خیلی از موضوعات قبل از ارائه گزارش نهایی به مدیر عامل رفع گردیده است…این هم روش خاص خود را دارد..