شرکت ایمن شتاب روز

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

دتکتور دود فتو جدید مدل آریا ساخت شرکت آریاک الکتریک تهران


آدرس: تهران ، خیابان آزادی ، خیابان اوستا ، ساختمان ۴۱ ، طبقه چهارم ۶۶۹۱۴۱۱۶ info@ariak.com