صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

هواساز چند منطقه ای ساخت شرکت صنایع تهویه پارس سعید

هواساز های مولتی زون از جمله هواساز هایی هستند که با قابلیت ارائه چند هوای گوناگون به قسمت های مختلف محیط میتوانند از بهترین انتخاب ها برای کاهش مصرف انرژی در عین تامین هوای مورد نیاز هر بخش با توجه به نیاز آن قسمت تنها با یک دستگاه باشد.

از تفاوت های اصلی هواساز های هوای تک منطقه ای(Single-Zone) با هواساز چند منطقه ای  (Multi-Zone) میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

هواساز های تک/ یک منطقه ای تنها قابلیت تامین یک هوا را برای محیط ما دارد حال آنکه اگر در قسمت های مختلف محیط ما نیاز به وجود چند نوع هوای متفاوت وجود داشته باشد، میبایست برای هر نوع هوای منحصر بفرد یک هواساز تک منطقه ای مجزا تعبیه گردد، حال آنکه با هواساز های چند منطقه ای به سبب قابلیت آنها برای تامین چند نوع هوای متفاوت که از طریق کانال های مجزا متصل به یونیت های هواسازتامین میگردد، به قسمت های مختلف محیط ما راه میابند، میتوان تمامی نیاز های هوایی هر بخش را تنها با تعبیه یک هواساز تامین کرد.

بدیهیست که استفاده از یک هواساز به جای هواساز های متعدد در کاهش مصرف انرژی و هزینه ها نقش به سزایی را ایفا میکند. 

——

برای مشاهده ی مقالات ترجمه شده در خصوص این تیپ محصولات توسط شرکت صنایع تهویه پارس سعید به سایت این شرکت مراجعه نمایید:

بخشی از مقاله ترجمه شده:

عمومی 
هواسازهای مولتی زون با قابلیت تامین گرما و تهویه مطبوع  در غالب یونیتها، مزیت های بالاتری را از نظر طراحی و کارکرد نسبت به دستگاههای کوچکتر-هواساز های تک منطقه ای- دارا می باشد که همین امر موجب آن گردیده است که این سیستم از پرکاربردترین سیستم تهویه ای توسط کارشناسان تهویه و سیالات محسوب گردد و از جمله محصولاتی شناخته شود که با توجه به شرایط مختلف محیطی بتواند پاسخگوی نیازهای متفاوت و منحصر به فرد آن منطقه و یا بخش بخصوص مورد نظر کارفرما باشد.
اساس سیستم تزریق
تمامی سیستمهای تزریق هوا توانایی تامین هوای مورد نیاز و مطبوع یک واحد و محیط خاص از جمله تامین گرما، سرما، تهویه و رطوبت گیری را دارا هستند. زمانی که درمحیط ما چند نوع منطقه وجود داشته باشد که هوایشان باید با توجه به نیازهای هوایی متفاوت خود تامین گردند به این معنی خواهد بود که هر منطقه باید کنترل مربوط به خود را در خصوص سیستم تهویه ای مختص به خود دارا باشد .
هوای تهویه شده می تواند از یکی از دو طریقی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت تامین گردد. سیستم اول سیستم تک مسیر  (   single-path system) است که می تواند استفاده گردد و سیستم نوع دوم سیستم دو مسیر تامین هوا خواهد بود که بانام dual- path system شناخته می شود.
سیستم تک مسیر single-path system :
در سیستم single path جانمایی گرمایش اولیه وکویل های سرمایشی در راستای مسیر جریان قرار خواهد بود . کانال رایج مورد استفاده برای تجهیزات توزیع هوا در سیستمهای تک منطقه ای تنها قابلیت کنترل یک دمای خاص را دارا می باشند . که این از ساده ترین انواع سیستمهای هوایی محسوب میگردد. این مدل از سیستمها برای آنکه بازدهی مطلوبی را بتوانند ایجاد کنند باید به گونه ای طراحی شوند که میزان تزریق هوایشان در سراسر محیط مقصد به صورت یکسان تقسیم و پخش گردند. زیرا که درغیر این صورت سبب پدید آوردن اختلاف دمایی محسوسی د رمحیط خواهند گردید. سیستمهای تک منطقه ای دربیشتر موارد توسط میزان آب خنک شده، حجم هواهای مختلف وتزریق حرارت، تنظیم دمپرهای انشعابات یا ترکیبی از موارد مذکور کنترل می گردند.همچنین اگر میزان کنترل رطوبت در حالت سرمایشی نیاز باشد سیستم بازگرمایی باید مورد استفاده قرار گیرد.
سیستم دو مسیر   dual-part system 
در سیستم دو مسیره کویلهای سرمایشی وگرمایشی در دو کانال جداگانه که هوای تامین شده در آن به صورت دو مسیر موازی قرار می گیرند که یکی برای گرمایش ودیگری برای سرمایش است، تعبیه می گردد. از مزایای دو راه موازی می توان به قابلیت تامین رضایت منعطفی بر اساس حجم های مورد نیاز مختلف و با سرعتهای متفاوت و همچنین دمای معکوس در صورت نیاز اشاره داشت .سیستم دو مسیره هوای گرم وسرد را در هر منطقه در تمامی زمانها می توانند ادغام و میکس نمایند.سیستم دو مسیره می تواند یا سیستم دو کاناله /انشعابه باشد ویا می تواند سیستم مولتی زون محسوب گردد.این دو سیستم در زمینه هایی مانند دینامیک حرارتی، نحوه ی تاثیر گذاری دمایی، فشار، حجم هوا و عملکرد مکانیکی عملکرد یکسانی دارند.نقطه ی متمایز این سیستمها تنها از لحاظ طرح واره ی فیزیکی محل ادغام هوا برای هر منطقه می باشد.
 متوجهات طراحی 
کاربردهای ممکن 
هواسازهای چند منطقه ای و یونیتهای چند کفه ای می توانند به صورت سیستم تامین گرمایش و سرمایش و تهویه ویا تهویه و گرمایش پیکربندی و طراحی گردند .مفهوم تاریخی که در پس سیستمهای چند منطقه ای وجود دارد عموماً برای تامین هوای °95 و°55 در تمامی زمانها می باشد. با توجه به آنکه تامین کفه ی گرمایشی به صورت یک کفه ی انشعابی درآمد در برخی  از موارد که همچنان نیاز به سیستم گرمایشی مدنظر بود برای آن مناطق کویل گرمایشی قرار داده می شد.که این پیشرفت از برترینها به سبب بعد اقتصادی این محصول در آمد.
مفهوم استفاده از انشعاب به این منظور است که در جایی که فضا صرفاً با هوای میکس شده ی برگشتی وهوای بیرونی مورد تهویه قرار می گرفت به ایجاد باند سکوت (dead band) میان سرمایش و گرمایش می انجامید. یکی از خلاقانه ترین پیاده سازی ها از این نوع مفهوم در استفاده از کفه ی گرم مرسوم برای تامین هوای خنثی از هوای فضای اختصاصی بیرونی یونیت به سمت باکس های * VAV (Variable Air Volume Boxes)می باشد . از دیگر گونه های استفاده از این استراتژی می توان به Texas multi zone  ها اشاره داشت .
*محفظه های حجم متغیر هوا variable air volume boxes 
کویل های سرمایشی 
در راستای هدف این بحث  در ادامه از کویلهای سرمایشی با نام ” کویل های آب سرد ” یاد خواهیم کرد. هدف آن خواهد بود که هر دوی ” کویل های آب سرد ” و کویل های انبساط مستقیم    Direct Expansionیا DX مورد بررسی قرار گیرد.استفاده از کویل های DX  در سیستمهای مولتی زون – چند منطقه ای می تواند موجب پدید آمدن پیچیدگی هایی گردد. انتخاب کویل، جریان کویل و کندانسور باید با سیستمهای عملکردی مورد بررسی قرار گیرد تا از درستی عملکرد سیستم اطمینان حاصل شود. پتانسیل ریسک کویل های DX  در عملکرد  لحاظ شده است اما نه نسبت محدودیتهایی شامل کمی میزان حجم سرمایش و چرخه ی کمپرسور و نتیجه ضعیف در کفه ی سرد کنترل و خرابی های احتمالی در کمپرسور. یک بررسی عملکردی خاص مادامی که که یک سیستم مولتی زون با سرمایش DX  مورد بحث است باید صورت پذیرد.
خصوصیات سیستم دو کاناله –Dual duct system 
سیستم دوکاناله در حین برقراری جریان دائمی و پیوسته ی هوا این قابلیت را دارد تا هوا را به ساختمان از طریق دو کانال مجزا تزریق و توزیع نماید . کانال های سرد و گرم به محل های اشغال شده با میکس دمایی، برای کنترل دمای مستقر شده در محیط مشروط قابل تعمیم میباشند.هوای گرم و سرد توسط کانال های جداگانه به هریک از منطقه ها آورده می شوند .سپس برای بر آورده کردن نیاز آن منطقه به میزان معین با یکدیگر ادغام می گردند.
– از موارد رایج در سیستمهای دوکاناله می توان به استفاده از سیستم های توزیع هوای پر فشار (فشار قوی)با کاهش فشار در قسمت میکسینگ باکس(Mixing box) در هر منطقه اشاره داشت .
– درهر منطقه از این سیستم یک ترموستات کنترل کننده لحاظ می شود.
از سیستم دو کاناله در ساختمانهای بزرگتر که انتقال هوا از طریق هواساز توسط یک کانال جداگانه غیرعملی است، همانطور که در سیستم مولتی زون مورد استفاده قرار می گیرد، بهره گرفته می شود. یک طرح واره ی ساده از سیستم دوکاناله در دیاگرام زیر مورد نمایش قرار گرفته است. 

نشانی :

شرکت صنایع تهویه پارس سعید

کرج – جاده ملارد- ۲۰۰ متر بعد از انبار نفت- به سمت فردیس

ایمیل :

info@tahvie-pars.com

تلفن :

۰۲۶-۳۶۶۰۰۰۳۳
۰۲۶-۳۶۶۰۵۷۹۴
۰۲۶-۳۶۶۱۴۳۴۲

منبع : سایت شرکت صنایع تهویه پارس سعید