شرکت ایمن شتاب روز

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

کندانسور هوایی ساخت شرکت صنایع تهویه پارس سعید

کندانسور های فن دار تک فن و دو فن با توان های مختلف سرمایشی قابلیت استفاده سیستم های سرمایشی تبریدی. همچنین سیستم های کندانسور حرفه ای و مجموعه های فریونی و آمونیاکی و کندانس کردن گاز های خاص به اساس دمای محصول از دیگر عملیات این شرکت می باشد انتخاب یک کندانسور به شرایط دمایی میزان اسیدی قلیایی بودن گاز و همچنین دمای مورد نیاز تغییر بستگی دارد.

کندانسور هوایی عرضه شده در ابعاد مختلف با توان های متوسط و بالا جهت استفاده در سیستم های سرمایشی در قالب یونیت های مختلف دارای ابعاد مختلف با تک فن و دو فن

همچنین سیستم های کندانسور حرفه ای و مجموعه های فریونی و آمونیاکی و کندانس کردن گاز های خاص به اساس دمای محصول از دیگر عملیات این شرکت می باشد انتخاب یک کندانسور به شرایط دمایی میزان اسیدی  قلیایی بودن گاز و همچنین دمای مورد  نیاز تغییر بستگی دارد.

نشانی :

شرکت صنایع تهویه پارس سعید

کرج – جاده ملارد- 200 متر بعد از انبار نفت- به سمت فردیس

ایمیل :

info@tahvie-pars.com

تلفن :

026-36600033
026-36605794
026-36614342


منبع : سایت شرکت صنایع تهویه پارس سعید