صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

انواع ترموستات سخت گروه صنعتی APA

انواع ترموستات سخت گروه صنعتی APA

انواع ترموستات سخت گروه صنعتی APA

ویژگی ترموستات های گروه APA :
١.انجام کلیه تست های مورد نیاز طراح
٢.کنترل زمان باز و بسته شدن ترموستات توسط دستگاه های مخصوص
٣.مورد مصرف در خط تولید خودروسازان
۴.تولید اجزای قطعات مطابق با نقشه
۵.مونتاژ اجزا قطعات توسط دستگاه های مورد تایید

ویژگی هوزینگ های گروه APA :
١.انتخاب مواد اولیه مطابق با نقشه
٢.کنترل پارامتر ابعادی

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، ابتدای خیابان باقرخان، پلاک ١٢١، واحد ٢

تلفن: (۰٢١)-۶۶۵٧١٧۵۰-۵١
(۰٢١)-۶۶۵٧١١۶٨
(۰٢١)-۶۶۵٧١٧۶٨
ایمیل: info@apa-group.ir

منبع: سایت گروه صنعتی APA