صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

گاوآهن بشقابی تاکا ساخت شرکت تاکا

گاوآهن بشقابی تاکا ساخت شرکت تاکا

مشخصات فنی

مدل

 TAKA 165
عرض کار متر 0.9
 حداکثر عمق کار سانتیمنر 36
قدرت مورد نیاز  اسب بخار 90
تعداد بشقاب ها  عدد 3
قطر بشقاب ها  اینچ  26
وزن دستگاه  کیلوگرم  400
طول دستگاه  سانتیمتر  170
عرض دستگاه هنگام حمل و نقل  سانتیمتر  120
ارتفاع سانتیمتر  130
توجه: ویژگی های اتصال سه نقطه ای سازگار با کلیه ادوات و ماشین های سوار شونده تاکا در گروه 2 مطابق با استاندارد شماره 2559 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

کارخانه و دفتر مرکزی: اراک، بلوار آیت اله اراکی، روبروی کوی صنعتی، کدپستی: 3818997831

صندوق پستی: 38135814

پست الکترونیک: info@taka.co.ir

تلفن: 9-33134656-086

دورنگار: 08633134655

فروش و بازاریابی: 08633124860 و 08633133521