شرکت ایمن شتاب روز

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

پمپ هاي گريز از مرکز سريCPT ساخت شرکت تلمبه توس

پمپ هاي گريز از مرکز سريCPT ساخت شرکت تلمبه توس

اين نوع پمپ از نوع پمپهاي گريز از مرکز افقي يک طبقه ،با مکش محوري رانش، شعاعي مطابق با استاندارد (ISO 2858) هستند که شيپوره خروجي سيال عمود بر محور پمپ قرار گرفته است . پمپ و دستگاه محرکه به صورت مجموعه هاي قابل انفصال که يک کوپلينگ انعطاف پذير مناسب و يا با استفاده از تسمه و چرخ تسمه بر روي شاسي به همديگرمتصل ميشوند . آببندي محور اين پمپها اغلب توسط آببندهاي مکانيکي مطابق استانداردهاي DIN و API انجام ميگيرد.

کـاربـرد

پمپهاي سري CPT با پروانه رو بسته (Close) يا رو باز(Semi-Open) براي پمپاژ وسير کولاسيون طيف وسيعي از سيالات گوناگون اسيدي و قليايي با PH هاي مختلف و دانسيته هاي کم تا زياد نظير مايعات تميز يا مايعات حاوي مواد ساينده و ذرات جامد مايعات با ويسکوزيته هاي نسبتا پايين در ارتباط با صنايع تبديلي طراحي و ساخته شده اند

دفتر مرکزي:
مشهد، بزرگراه آسيايي، آزادي 93، بين سعادت 12 و 14، پلاک 69، واحد 4
تلفکس:
36650114 – 36650941 – 051

ايميل:
tolombehtoos@gmail.com