صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

دستگاه جوش مدل   DIGITIG 401 AC-DC   ساخت شرکت گام الکتریک

دستگاه جوش مدل   DIGITIG 401 AC-DC 

ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻳﻨﻮﺭﺗﺮ IGBT ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺷﻜﺎﺭی ﺗﻴﮓ، ﺳﺮی DIGITIG AC/DC می ﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ HF ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮﺩه ﻭ ﺩﺍﺭﺍی پاﻧﻞ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍیﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎیﺟﻮﺷﻜﺎﺭیﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی فنی ﻋﺎلی ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻫﻤﺮﺍه می ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻮﺷﻜﺎﺭی ﺗﻴﮓ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎلی ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ می ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎی صنعتی مناسب ﺍﺳﺖ.

ويژگيهای برجسته دستگاه ها

 • سيستم پالسی “Easy Pulse”با امكان شكل موج مربعی، تركيبی، مثلثی و انتخاب اتوماتيک مقدار فركانس و جريان پايه بر اساس جريان حداكثر، بصورت سينرجيک.
 • سيستم HFدر شروع قوس، دقيق و موثر حتی از فاصله زياد
 • جوشكاری عالی برای ورقهای نازک
 • محافظت در مقابل اضافه جريان و همچنين محافظت، تثبيت و جبران اتوماتيک نوسان در ولتاژ ورودی از 15%+ تا 20%-
 • قابليت ذخيره كردن اطلاعات
 • پيش تنظيم قطر تنگستن برای كنترل بهتر قوس و همچنين كنترل مشخصه های ديناميكی
 • دارای ساختمان فلزی با پانل جلویی ضد شوک الكتريكی
 • پانل كنترل حفاظت شده در برابر ضربات احتمالی
 • دارای مشخصه بسیارعالی برای جوشكاری الكترود دستی (MMA)با هر نوع الكترود و Arc Force و Hot Start قابل تنظيم.
 • انرژی  مصرفی بسيار كم
 • سهولت كار با دستگاه
 • طراحی مطابق استانداردهای بين المللی CE, ISO

ضمیمه

 • تورچ تیگ آب خنک
 • یونیت آب خنک
 • انبر اتصال
 • حمل کننده مدل “BT”

درصورت سفارش

 • انبر جوش
 • رگولاتور و فلومتر گاز
 • ریموت و پدال پایی
 • ماسک اتومات جوشکاری
 • تورچ آب خنک یا هواخنک با قابلیت UP/DOWN

 

تهران خیابان کارگر شمالی، خیابان دهم، خیابان اشکان، پلاک ۱۰

تلفن : ( ۲۴ خط) ۸۸۰۱۰۹۶۶

فکس : (داخلی ۰) ۸۸۰۱۰۹۶۶