صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

بوسترهای کمپرسور شرکت کمسان ایران

کمپرسورهای فشارقوی شرکت کمسان ایران

بوسترهای کمپرسور(افزاینده فشار) مونتاژ شرکت کمسان ایران

جهت صرفه جوئی در هزینه های تولید هوای فشرده با فشار بالا، استفاده از سیستم بوستر توصیه میشود. در این سیستم هوای فشرده خروجی از کمپرسور با فشار 13bar پس از عبور از بوستر تا bar40 فشرده شده و وارد خط مصرف میگردد. عمده استفاده از این سیستم در خط تولید بطری PET و موارد مشابه میباشد.

آدرس واحد فروش: تهران ، خ آزادی ، تقاطع نواب ،نبش توحید ، ساختمان شماره ۳ ،طبقه دوم

کد پستی :۱۴۱۹۹۱۳۱۱۸
تلفن : ۶۶۹۲۱۹۰۰-(۰۲۱)

فکس ۶۶۹۳۰۳۶۹-(۰۲۱)

ایمیل :Sales@komsaniran.com