صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

گاو آهن فرگوسن قوطی 3 خیش (ثابت) ساخت شرکت آکما صنعت شخم

گاو آهن فرگوسن قوطی 3 خیش (ثابت) آکما صنعت شخم

 

دارای تیرک عرضی متحرک

مشخصات:

مدل : AFG 12/3 نیروی مورد نیاز : 70-60 hp وزن دستگاه : 320 kg عرض کار : 90 cm
اطلاعات تماس:
کارخانه : اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان یکم
تلفن کارخانه : 03135724973 و 03135724974
دفتر و نمایشگاه مرکزی: اصفهان، میدان لاله، ابتدای خیابان زینبیه
تلفن دفتر: 03135670862 و26-03135671225 و 03135670456