صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

گاو آهن فرگوسن تسمه‌ای 4 خیش ساخت شرکت آکما صنعت شخم

گاو آهن فرگوسن تسمه‌ای 4 خیش آکما صنعت شخم

مشخصات : 

 

 

مدل : AFT 12/4 نیروی مورد نیاز : 80-100 hp وزن دستگاه : 445 kg عرض کار : 120 cm
 
 
کارخانه : اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان یکم
تلفن کارخانه : 03135724973 و 03135724974
دفتر و نمایشگاه مرکزی: اصفهان، میدان لاله، ابتدای خیابان زینبیه
تلفن دفتر: 03135670862 و26-03135671225 و 03135670456