صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

کمپرسورهــــــــای پیستونی – سری SV (عمودی ثابت) گروه صنعتی هواسازان صبا

 کمپرسورهــــــــای پیستونی - سری SV (عمودی ثابت)

قابليت نصب در محيط های صنعتی با محدوديت فضا

توزيع هوای فشرده در سيستم هوای مركزی از طريق شبكه لوله كشی

سهولت در تخليه ناخالصيهای هوا ازقبيل آب و روغن از مخزن بواسطه نحوه طراحی مخازن

امكان ايجاد فاصله بين مخزن و كمپرسور

موارد استفاده: راه اندازی سيستمهای پنوماتيكی، ابزار آلات بادی و پنوماتيكی، مصارف صنايع چاپ و بسته بندی، مصارف صنايع غذايی ودارويی

نوع انتقال قدرت: كوپل تسمه ای

ظرفيت موجود: 2500،2000،1500،1000،750،500 ليتر در دقيقه