صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

کمپرسورهــــــــای اسکرو – سری HSS-C (همراه مخزن) گروه صنعتی هواسازان صبا

 کمپرسورهــــــــای اسکرو - سری HSS-C (همراه مخزن)

استقرار اين سری كمپرسورها در فضای كمتر

طراحی منحصر به فرد كمپرسور با قابليت حمل و نقل كل سيستم بطور يكجا همراه با مخزن

استفاده از اتصالات ضد لرزش با قابليت بسيار بالا

طراحی مخزن و كمپرسور بطور يكجا و حذف هزينه های مربوط به تهيه مخازن بصورت مجزا

ويژگی ظاهر بسيارساده و زيبا و استفاده از مجموعه قطعات كامل COMPACT UNIT

سرويس و نگهداری فوق العاده ساده در اين سری كمپرسورها