از ایمنی کارگاه مطمئن خواهید شد اگر اقدامات مشاوره ای ما را پذیرا باشید

می 9, 2021

صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

پرس برک(خم کن) شرکت پایا برش

پرس برک ۳ متر ساخت شرکت پایا برش http://payaboresh.com


پرس برک 6 متر ساخت شرکت پایا برش http://payaboresh.com


مشخصات فنی بزودی ارائه میگردد
نقد کارشناسان ما بزودی ارائه می گردد