صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

دستگاه قیچی (گیوتین) شرکت پایا برش

گیوتین ۶ متر ساخت شرکت پایا برش http://payaboresh.com

گیوتین ۳ متر ساخت شرکت پایا برش http://payaboresh.com

گیوتین مکانیکی ساخت شرکت پایا برش http://payaboresh.com

مشخصات فنی بزودی ارائه میگردد
نقد کارشناسان ما بزودی ارائه می گردد