صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

دستگاه پرس پانچ هیدرولیک تک کاره کارخانه دیانی

ساخت کارخانه دیانی http://www.dayyanigroup.com

-توانایی حد اکثر پانچ ورق30mmبا قطر 30mm
-سیستم فرمان PLC
-فاصله دهانه از مرکز سمبه 470mm
-حد اکثر تناژ 110t
-با قابلیت نصب سمبه و ماتریس برک به طول 50cm
-با قابلیت طراحی سوراخکاری به روی نبشی و ناودانی