صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

دستگاه خم لوله چند محور شرکت تجهیز صنعت نصر

ساخت شرکت تجهیز صنعت نصر http://tsnco.ir

طراحی و ساخت دستگاه خم لوله یک محور تا پنج محور:

· خم یک محور NC با سیستم مندرل
· خم سه محور به بالا NC و CNC با سیستم مندرل
· دقت محور طولي 0.2 ميلي متر
· دقت محور خم 0.4 درجه در حالت هیدرولیک و 0.1 درجه در حالت سروگیربکس
· دقت محور چرخش لوله 0.1 درجه
· دقت جابجایی محور 4 و 5 ، 0.1 میلیمتر
· اضافه کردن سیستم PUSH BENDING در مدل های 3 محور به بالا به درخواست مشتری
طراحی و ساخت انواع قالب خم و فرم لوله
· مطابق نیاز مشتری انواع قالب های صنعتی برای خم‌کاری و ماشین کاری طراحی و ساخته می شود.
طراحی و ساخت انواع دستگاه نورد لوله
· طراحی و ساخت دستگاه نورد هیدرولیکی خم لوله (کنترل دستی و پدالی)