رزومه کارشناسان سایت

الیاس خزائی

تخصص و تجارب :

بیش از 10 سال تجربه فنی و مدیریتی در حوزه نگهداری و تعمیرات ” ابنیه ، تاسیسات ، خودرو ، تجهیزات”

مشاور ، مدرس و ممیز نظام آراستگی صنعتی 5S ” سابقه بیش از 100 ممیزی کارگاه های صنعتی “

سوابق علمی و تحصیلی :

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت مهندسی) از سازمان مدیریت صنعتی ایران IMI

دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) از دانشگاه تهران جنوب

موضوعات در دست اقدام :

پژوهش در حوزه نظام آراستگی


بابک حق خواه

تخصص و تجارب : 

بیش از 15 سال تجربه فنی و مدیریتی در حوزه نگهداری و تعمیرات ” ابنیه ، تاسیسات ، خودرو ، تجهیزات” 

مشاور ، مدرس و ممیز نظام آراستگی صنعتی 5S ” سابقه بیش از 150 ممیزی کارگاه های صنعتی “

عضو کانون نظام مهندسی تهران

سوابق علمی و تحصیلی :

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) از دانشگاه پیام نور

دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) از دانشگاه دولتی

موضوعات در دست اقدام :

پژوهش در حوزه نمک زدایی آب دریا


حامد رضایی فر

تخصص و تجارب : 

بیش از 5 سال تجربه فنی و مدیریتی در حوزه نگهداری و تعمیرات ” تاسیسات ، خودرو ، تجهیزات” 

مشاور ، مدرس و ممیز نظام آراستگی صنعتی 5S ” سابقه بیش از 100 ممیزی کارگاه های صنعتی “

سوابق علمی و تحصیلی :

دانش آموخته مهندسی شیمی(فرآوری و انتقال گاز) از دانشگاه علوم تحقیقات

موضوعات در دست اقدام :

پژوهش در حوزه TPM – پژوهش در حوزه نقش هیدرات ها در انتقال گاز طبیعیمحسن علیدادی

محسن علیدادی

تخصص و تجارب : 

بیش از 7 سال تجربه فنی و برنامه ریزی و پیاده سازی سیستمهای مدیریت نگهداری و تعمیرات 

ممیز نظام آراستگی صنعتی 5S ” سابقه بیش از 100 ممیزی کارگاه های صنعتی “

سوابق علمی و تحصیلی :

دانش آموخته کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی

موضوعات در دست اقدام :

پژوهش در زمینه TPM و مدیریت انرژی